Warsztaty Anestezjologii Psów i Kotów

 • Treść strony ...
 • Warsztaty będą prowadzone przez dr. Roberta Kraczkowskiego, lekarza praktykującego w Polsce i Niemczech, który studiował medycynę weterynaryjną w Lublinie i Wiedniu, a skończył ją na Freie Universitat w Berlinie.

  Celem Warsztatów jest dostarczenie wiedzy praktycznej umożliwiającej bezpieczne i efektywne znieczulanie zwierząt przed zabiegami. Zajęcia poprzedzone wstępem teoretycznym będą polegały na ćwiczeniu przez każdego uczestnika poszczególnych etapów znieczulenia podczas zabiegów chirurgicznych na żywych pacjentach (psach i kotach). W Warsztatach bierze udział nie więcej niż 12 osób, co gwarantuje wysoki stopień interakcji pomiędzy uczestnikami, a wykładowcą podczas praktycznej części Warsztatów.

  Zajęcia zaczynają się o godz. 9:00, a kończą ok. 19-ej.

  DZIEŃ 1 – Teoria

  - Ocena i przygotowanie pacjenta do znieczulenia.
  - Opieka anestezjologiczna nad znieczulonym pacjentem.
  - Zasady sedacji i premedykacji.
  - Leki dożylne w znieczuleniu ogólnym.
  - Jak mogę polepszyć śródoperacyjną analgezję? - zastosowanie opioidów i leków przeciwbólowych w ciągłym wlewie dożylnym (CIR).
  - Mechanizmy działania znieczulenia wziewnego.
  - Kryteria wyboru odpowiedniego układu oddechowego do znieczulenia wziewnego.
  - Znaczenie pomiarów i monitoringu znieczulenia w praktyce klinicznej.


  DZIEŃ 2 - Praktyka

  - Przygotowanie stanowiska anestezjologicznego.
  - Premedykacja drogą dożylną i domięśniową.
  - Dożylna indukcja i koindukcja znieczulenia ogólnego.
  - Utrzymanie drożności dróg oddechowych w czasie znieczulenia – intubacja i alternatywy.
  - Wziewne podtrzymanie znieczulenia.
  - Aspekty wentylacji spontanicznej i prowadzenie zastępczej wentylacji manualnej w czasie znieczulenia.
  - Ekstubacja oraz niebezpieczeństwa okresu wybudzania i poznieczuleniowego.

  Odwiedź nas na fb - DERMAWET EDU