Kurs Cytologii Klinicznej Psów i Kotów

 • Treść strony ...
 • Kurs jest prowadzony przez dr. Francesco Carraniego z Pizy we Włoszech, lekarza z ponad 20-letnią praktyką kliniczną prowadzącego kursy we Włoszech i w Polsce od ponad 10 lat.

  Celem Kursu jest przede wszystkim dostarczenie wiedzy praktycznej umożliwiającej wykorzystanie cytologii w codziennej praktyce klinicznej. Służyć temu mają zajęcia praktyczne pod nadzorem wykładowcy stanowiące integralną część Kursu.

  W ramach kursu omawiane będą zagadnienia związane z wykorzystaniem cytologii do diagnostyki różnicowej stanów zapalnych i nowotworów narządów, w których wykorzystanie cytologii daje najszybsze efekty (węzły chłonne, skóra, śledziona, wątroba, układ moczowy, prostata, jądra oraz płyny z jam ciała i krew). Omawianie tych zagadnień zostanie poprzedzone szczegółowym przedstawieniem metod pobierania preparatów cytologicznych i ich opracowania ze szczególnym uwzględnieniem pułapek technicznych, których należy unikać w celu otrzymania preparatu cytologicznego nadającego się do wykorzystania diagnostycznego. Osobna część kursu zostanie poświęcona optymalnemu wykorzystaniu mikroskopu do badań cytologicznych.

  Zajęcia mają formę interaktywnego wykładu przerywanego sesjami zajęć praktycznych poświęconych pracy z preparatami cytologicznymi. Każdy z uczestników pracując z preparatami pod mikroskopem będzie miał możliwość przeanalizowania różnych przypadków i przedyskutowania swoich wątpliwości z prowadzącym. Kurs jest na żywo tłumaczony z angielskiego na polski. Uczestnicy oprócz wydrukowanych materiałów kursowych otrzymają przydatne pomoce w formie elektronicznej (atlas cytologiczny, najbardziej użyteczne artykuły, wzory dokumentów pomocnych w organizacji pracy z preparatami cytologicznymi). Terminy drugiego i trzeciego spotkania Kursu ustalane są przez uczestników i prowadzącego podczas, odpowiednio, pierwszego i drugiego jego spotkania, a ukończenie Kursu potwierdzane jest dyplomem.

  CZĘŚĆ 1

  - Preparaty cytologiczne - przygotowanie i analiza.
  - Mikroskop – podręcznik użytkownika.
  - Stan zapalny czy nowotwór. Podstawowe pojęcia cytologii onkologicznej.
  - Cytologia wątroby.
  - Cytologia węzłów chłonnych: węzeł zdrowy, limfadenopatie, chłoniaki.

  CZĘŚĆ 2

  - Cytologia płynów z jam ciała: wysięki.
  - Cytologia śledziony.
  - Cytologia skóry.
  - Cytologia prostaty i jąder.
  - Cytologia układu moczowego.

  CZĘŚĆ 3

  - Podstawy hematologii.
  - Niedokrwistość.
  - Białaczka.
  - Choroby płytek krwi.

  Odwiedź nas na fb - DERMAWET EDU