Zespół lekarzy

 • dr Sławomir Giziński

  dermawetwarszawaz11.jpg

  linia.png

  Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 1996 roku. W tymże roku rozpoczął Studia Doktoranckie w zakresie chorób psów i kotów w Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką, które zakończył w 2002 roku broniąc pracę doktorską pt. ”Stężenie steroidów jajnikowych i ekspresja ich receptorów oraz antygenu Ki-67 w nowotworach gruczołu mlekowego u suk” za którą otrzymał nagrodę JM Rektora SGGW.

  Nieprzerwanie od ponad 20 lat pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Rozrodu Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Autor ponad 40 publikacji i doniesień naukowych w czasopismach zarówno polskich jak i zagranicznych, prowadzi wykłady zarówno w kraju jak i zagranicą, m.in. w Niemczech, Rosji, Litwie i Estonii. Obecnie kończy pracę habilitacyjną z zakresu onkologii psów.
  W Dermawecie zajmuje się przede wszystkim leczeniem chirurgicznym nowotworów i konsultacjami z zakresu ginekologii i andrologii.